EVENT-TROOP

การโฆษณาอีกรูปแบบหนึ่ง เป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างความสนใจให้แกผู้พบเห็นในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ โดยมักจะไปตามบริเวณที่มีคนพลุกพล่าน อย่างห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด ตลาดสด สถานีขนส่ง วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความจำจดในตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาอันสั้น อาจจะเป็นการเดิน ปั่นจักรยาน หรือ ขบวนรถก็ตามแต่พื้นที่ของและความคิดสร้างสรรค์ของกิจกรรม